Ministrica za zdravje z nagovorom na WHO kršila sklep Vlade RS

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5

Ljubljana, 3.6.2024

Zadeva: Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Spoštovani!

Na podlagi 12. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) podpisani Gregor Kos, stanujoč na naslovu Bevkova 10, 1230 Domžale, na vas naslavljam zahtevo, da mi posredujete pisni odgovor:

»Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v svojem nagovoru na generalni skupščini WHO izrecno »omenila (je) tudi napredek, dosežen pri pogajanjih – tako o spremembah Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) kot tudi pri pripravi novega mednarodnega instrumenta zoper pandemije. Poudarila je zavezanost Slovenije k nadaljnjemu angažmaju v obeh procesih, ki se zavzemata za boljšo zaščito vseh« (vir: https://www.gov.si/novice/2024-05-28-ministrica-za-zdravje-na-zasedanju-generalne-skupscine-izpostavila-potrebo-po-globalnem-sodelovanju/). Ministrica je slednje izpostavila in še pomembneje, »poudarila« (!) navkljub jasnim in nedvoumnim sporočilom slovenskega ljudstva, ki jih je prejela sama, članice in člani delegacije, kot tudi Vlada Republike Slovenije, Državni zbor in Predsednica Republike. In, kar je še pomembneje, v nasprotju s sklepom Vlade Republike Slovenije.

Konkretno vprašanje: »zakaj ministrica v nagovoru ni izpostavila sporočila jasnega sklepa vlade, da »Republika Slovenija spremenjenega Mednarodnega zdravstvenega pravilnika ne bo podprla, če bodo določbe MZP posegale v pravice in svoboščine ljudi v nasprotju z mednarodnim in nacionalnim pravom, ki se nanaša na človekove pravice, posegale v suverenost držav članic s preseganjem pristojnosti SZO in njenih organov, posegale v pravico ljudi do verodostojnih informacij v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije ali uvajale obvezne ukrepe v nasprotju z našim ustavnopravnim redom.« Kdo in kako jo je pooblastil, da »poudarja« (!) stališča v nasprotju s sklepom vlade Republike Slovenije? Je ministrica seznanjena z vsebino »konvencije, pripravljena na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije«, ki je že del slovenskega pravnega reda?«

V skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZDIJZ prosim, da mi v naprej sporočite višino stroškov, ki jih boste morebiti zaračunali za posredovanje zahtevanih informacij.

Za dodatne informacije sem dosegljiv tudi na elektronski pošti gregorkos108@gmail.com.

S spoštovanjem,

mag. Gregor Kos

Delite naprej ...
Gregor Kos
Gregor Kos
Objave: 14