Razvojno moderiranje

Moderiranje za optimalno interakcijo sodelujočih
razvojno-moderiranje

Zanima nas tvorno sodelovanje. Za to je potrebno strnjeno podajanje vsebine. In konsistentno vodenje poteka srečanja.

Z vodenjem nikoli ne posegamo v ocenjevanje podanega s strani udeleženih. To ni vloga moderatorja. Pomembno je iskanje ključnih vsebinskih stičnih točk. In mediacijsko zagotavljanje skupnih izhodišč za dosego sklepnega dogovora. Prepričevanje prepričanih je nepotrebno. Zagotavljanje prepoznavanja argumentov in njihove medsebojne nadgradnje je začetek umetnosti dialoga. Umetnosti kot ustvarjalnega principa. In izražanja svojega dojemanja okolice ter odnosa do družbe in sveta.

Za kvalitetno moderiranje je nujen celovit odnos. Odločilne so domače in mednarodne izkušnje moderatorja. Prav tako reference v javnem in zasebnem sektorju, ki odražajo zmožnost prepoznavanja področnih specifik in samoumevnih pričakovanj udeleženih. Predvsem pa poznavanje sistema, od katerega se poslavljamo. In razumevanje časa, ki je pred nami. Ki se poraja iz prepoznavanja in (vsakodnevnega) udejanjanja naših kvalitet, ki so v nas in med nami.