Reference

Profesionalne kompetence

Strokovne reference

 • Izvajalec video vsebin, blog objav in strokovnih prispevkov, objavljenih na digitalnih platformah in tiskanih medijih
 • Organizator in izvajalec konferenc za medije doma in v tujini za domače in mednarodne naročnike
 • Organizator in moderator mednarodnih konferenc v organizacijsko in izvedbeno najzahtevnejših okoljih (Združeni narodi Dunaj in New York)
 • Avtor več sto (pisanih) govorov za pristojne oziroma naročnike
 • Izvajalec treningov javnega nastopanja za ministre, kandidate političnih list, naročnike iz zasebnega sektorja in predstavnike nevladnih organizacij
 • Avtor strategij komuniciranja
 • Osebna specializacija v kriznem komuniciranju
 • Avtor strategij digitalnega komuniciranja in upravljalec komuniciranja na digitalnih omrežjih
na-harvard-medical-school

Konference

 • 2021: Brno, Češka: mednarodna konferenca, govorec o znanstvenih vplivih joge
 • 2019: New Delhi, Indija: »Ayuryog Expo – India’s First World Assembly on Ayurveda, Yoga and Naturopathy«
 • 2019: Split, Hrvaška: mednarodna konferenca, govorec
 • 2019: Brdo: nacionalna konferenca, organizator
 • 2019: Ljubljana, FDV: konferenca “Narod, kultura, izročilo in vizija”
 • 2019: Ljubljana, sejem Narava zdravje; predavanje o znanstvenih dokazih vpliva elektromagnetnih sevanj na človeško zdravje
 • 2019: London, VB: »Second International Yoga Conference«, govorec o promociji joge v Centralni Evropi
 • 2019: Gyor, Madžarska: mednarodna konferenca; moderator in govorec
 • 2019: Bihać, BIH: Delavnica krizno komuniciranje mesta Bihać; izvedba prezentacije o kriznem komuniciranju
 • 2019: New Delhi, Allahabad, Indija: »Kumbh Mela International Conference«; predstavnik Republike Slovenije na povabilo predsednika vlade Indije
 • 2018: Ljubljana, FDV: Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018
 • 2018: Boston, ZDA, Harvard Medical School: »3rd International Conference on Integrative Medicine«, govorec na temo politik glede komplementarne in integrativne medicine v Evropi
 • 2018: New York, ZDA, Združeni narodi: »UN Panel Discussion Transformation Through Yoga«
 • 2018: New York, ZDA, Združeni narodi: »World Peace Council Conference: Yoga for World Peace«; moderator
 • 2017: New Deli, Indija: »AYUSH Ministry: International Conference Yoga for Wellness« na povabilo predsednika vlade Indije
 • 2017: New York, ZDA, Združeni narodi: »United Nations General Assembly’s summit Building Sustainable Peace for All«
 • 2016: Praga, Češka: » World Peace Council conference – A Path to Non-Violence and World Peace«; moderator in govorec
 • 2016: New Delhi, Indija: »IDY International Conference Yoga and Beyond«; govorec o promociji joge v Centralni Evropi na povabilo predsednika vlade Indije
 • 2016: Bangalore, Indija: »International SVYASA Yoga Conference«
 • 2015: Dunaj, Avstrija, Združeni narodi: » World Peace Council international conference Yoga – a Path to Non-Violence and World Peace”, moderator in govorec
 • 2015: New Delhi, Indija: »IDY International Conference of Yoga for Holistic Health« na povabilo predsednika vlade Indije
 • 2014: Dunaj, Avstrija: World Peace Council »World Peace Forum«, govorec
 • 2014: New Delhi, Indija: »6th World Ayurveda Congress« na povabilo Urada AYUSH v okviru Ministrstva za zdravje in družino Indije; govorec v uvodnih nagovorih predstavnikov držav
 • 2014: Bled Strategic Forum; v imenu Ministrstva za izobraževanje smo gostili visoko politično in gospodarsko delegacijo Republike Indije
 • 2014: New Delhi, Indija: bilateralni sestanki na Uradu AYUSH v okviru Ministrstva za zdravje in družino; na Ministrstvu za zunanje zadeve; Ministrstvu za mladino in šport; ter na Ministrstvu za težko industrijo in javna podjetja
 • 2014: New Delhi, Indija: »India-Central Europe Business Forum«, organiziran s strani indijske gospodarske zbornice FICCI;
 • 2013: Rimske Toplice, Slovenija: »Slovenia Regional Days 2013«
 • 2013: Bruselj, Belgija: »EuroPComm 2013: (S)electing Europe«
 • 2012: Ljubljana, Slovenija: “Role of the Civil Society within EU enlargement: Hot to approach Western Balkans”
 • 2011: Ljubljana: SECEPRO sestanek in okrogla miza »Public Relations for the Future of Media Business«, govorec
 • 2011: Beograd, Srbija: »Corporate Communications Experience Conference«
 • 2011: Beograd, Srbija: »Workshop on Migration challenges for pre-accession countries in South-East Europe«, organizator
 • 2010: Varšava, Poljska: OSCE Review Conference 2010: “Working Session: Humanitarian Issues and other commitments – Refugees and Displaced Persons”
 • 2010: Bled: »Bledcom symposium – Government Communication«
 • 2010: Beograd, Srbija: “Durable Solution for Refugees and Internally Displaced Persons: Cooperation among the Countries of the Region”, organizator
 • 2009: Lugano, Švica: »IABC Eurocomm 2009«: predstavitev Slovenije
 • 2008: Beograd, Srbija: »National Conference on Refugees and IDPs in poverty reduction processes«; organizator
 • 2008: Beograd, Srbija: »SEEMO Regional Conference« (SEEMO – South East Europe Media Organization)
 • 2006: Stockholm, Švedska: »European Leadership Institute Summer in Stockholm«, IABC Europe (International Organization for Business Communicators)
 • 2004: Zakopane, Poljska: 8th “Cities on Internet Conference, govorec o izkušnjah Mesta Ljubljana
 • 2004: Bruselj, Belgija: »Mobility Week Award Ceremony«, kjer je Mesto Ljubljana prejelo prvo nagrado
 • 2004: Lyon, Francija: Conference ECOMM 2004 “Mobility Management”
 • 2004: Praga, Češka: »Conference ISSS«
 • 2003: Lyon, Francija: »World Summit of Cities and Local Authorities on the Information Society«
 • 2003: Porto, Portugalska: Eurocities & ACCESS Seminar “Placing Citizens at the Heart of Transport Policy – Transport and Social Exclusion” and TeleCities AGM “Towards a Better Quality of Life in Cities”
 • 1990: Gothenburg, Švedska: »Conference for the Earth«
 • 1990: Nainital, Indija: »General Assembly of United Nations for the Youth«
kazahtansko-slovenski-poslovni-forum

Ostale reference

 • Urednik/administrator več strani na družbenih omrežjih in več spletnih portalov
 • Sokreator civilno-družbenega gibanja Zdrava družba (2020- )
 • Iniciator glasila za zdravo družbo Ozaveščeni (2020- )
 • Predsednik stranke Za zdravo družbo (2018-2021)
 • Habilitirani predavatelj, Fakulteta Doba, Maribor (2013-2018): »Odnosi z mediji«, »Interno komuniciranje«
 • Član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino (2013-2014)
 • Član Upravnega odbora SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje) (2014)
 • Član Upravnega odbora Študentski domovi Ljubljana (2014)
 • Član Upravnega odbora Slovenskega šolskega muzeja (2013-2014)
 • Aktiven član IABC (International Association of Business Communicators) (2005-2008)
 • Član »United Nations Country Team Communication Coordination«, Srbija (2007-2009)
 • Podpredsednik Slovenskega društva za odnose z javnostmi (2005-2007)
 • Vodja uredniškega odbora spletnega portala ljubljana.si (2001-2007)
 • Član uredniškega odbora glasila Ljubljana (2001-2003)
 • Urednik strokovne revije PR2 (2007)
 • Član Upravnega odbora Zavoda za turizem Mestne občine Ljubljana (2004-2009)
 • Predstavnik lokalne samouprave v Programskem svetu podjetja Telemach (2001-2007)
nekdanji-minister-za-zdravje-indije-2014

Izobraževanje in usposabljanje

 • 2013: Upravna akademija: Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest
 • 2013: Upravna akademija: Sistem plač v javnem sektorju
 • 2013: Doba fakulteta: Kompetence v izobraževanju: pojem in vrednotenje
 • 2011: Urad RS za varovanje tajnih podatkov: Osnovno usposabljanje s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov
 • 2010: Mednarodna šola projektnega managementa: Človekove pravice v razvojnem sodelovanju
 • 2008: »Project Cycle Management Logical Framework Approach«
 • 2008: »United Nations Field Security Basic«
 • 2008: »United Nations Field Security Advanced«
 • 2007: “Modern Management Approaches at Local Authorities”